HƏQİQƏT OLDUĞU KİMİ 2

MÜƏLLİF: Məhəmməd Səmavi Ticani

May 16, 2020

ƏHLİ-SÜNNƏ VƏ CAMAATIN RƏHBƏR VƏ BAŞÇILARI

1. Əbu Bəkr ibni Əbi Qühafə; birinci xəlifə.

2. Ömər ibni Xəttab; ikinci xəlifə.

3. Osman ibni Əfvan; üçüncü xəlifə.

4. Təlhə ibni Übeydullah.

5. Zübeyr ibni Əvam.

6. Səd ibni Əbi Vəqqas.

7. Əbdürrəhman ibni Ovf.

8. Əbu Bəkrin qızı Aişə.

9. Xalid ibni Vəlid.

10. Əbu Hüreyrə Dusi.

11. Abdullah ibni Ömər.

12. Abdullah ibni Zübeyr.

Wrap Up

Pros

Cons

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

14 + 13 =