GƏNCLİYİN YEDDİ SƏMASI

MÜƏLLİF: Bir qrup tədqiqatçı

April 17, 2018

İslam Peyğəmbərinin (s) vəfatından sonra müxtəlif düşüncə və məzhəblərin yaranması haqqında xeyli araşdırma aparılmış, kitablar yazılmışdır…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

15 + five =