Fatimeyi-Zəhra (ə) zikrinin və salavatın savabı

MÜƏLLİF: ABBAS ƏZİZİ

August 12, 2018

Salavatın fəziləti

1 – İlahi kəlamda Salavat

“İnnəllahə məlaikətəhu yusəllunə ələn-nəbiyyi, ya əyyuhəl-ləzinə amənu səllu əleyhi səllimu təslimən.”…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nine + two =