Elmin inkişafı – Gənclər – İncəsənət

June 25, 2022

Elm istehsalının, yəni elmin sərhədlərini aşıb
inkişaf etmək, elm öyrənməklə və elm sahəsində hər
hansı bir dərin biliyə malik olmaqla fərqlidir. Bizim
ikincisinə ehtiyacımız var. Əlbəttə, bu, o demək deyil
ki, birincisinə ehtiyacımız yoxdur, ehtiyacımız var,
lakin o, kifayət deyil. Alimlərin müxtəlif elmi
sahələrdə, istər humanitar, istərsə də təcrübi
elmlərdə olan yazı və araşdırmalarının yaxşı başa
düşülüb, insanın təyin meyarına və uyğun sahədəki
son qərarına çevrilməsi yaxşı deyil. Biz görürük ki,
bu və ya digər sahələrdə tədqiqatları, araşdırma və
4
nəzəriyyələri öyrənmək qərb dünyasında da qəbul
olunan və etimad göstərilən əsas deyil, xüsusən
humanitar sahədə bu belədir. Əlbəttə, bu, təcrübi
elmlərdə və texnologiyada da özünü göstərir.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nineteen + eighteen =