DUA

MÜƏLLİF: cənab Ayətullah Seyid Əli Xamenei

November 3, 2017

DUA

Birinci fəsil: Dua, onun qəbulu və zikrin mənaları
Dua nədir?
İnsanın Allahla qəlb rabitəsi
Dua rabitәsi sizin Allahla qәlb rabitәnizdir.
Allahla rabitə
Dua vә namazın ruhu Allahla rabitәdәn, Allahla tanış
olmaqdan, mәnәviyyatdan bәhrәlәnmәkdәn, ruhu
paklamaqdan vә beyni şübhәlәrdәn tәmizlәmәkdәn ibarәtdir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × one =