Dirilik suyu

MÜƏLLİF: Həmid Hisam

March 1, 2021

Bismillahir rəhmanir rəhim. Salam olsun imam Hüseynin (ə) silahdaşlarına! Salam olsun Həmədanın “Ənsar əl-Hüseyn” diviziyasına! Salam olsun şəhidlərə, igidlərə, fədakarlara, gündüzün şirləri və gecələrin abidlərinə! Salam olsun ölməz şəhid Mirzəməhəmməd Sulgiyə və onun imanlı və səbirli həyat yoldaşına!

One Comment

  • Zehra March 14, 2021 at 12:27 am

    Bağışlayın lakin PDF açılmır

Leave a Reply

Your email address will not be published.

14 − 3 =