DİN TƏLİMLƏRİ

MÜƏLLİF: İSMAYIL ƏHMƏDOV

July 8, 2018

İslamı digər din və məktəblərdən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də onun ictimai din olmasıdır. Burada təkcə ayrı-ayrı fərdlərin deyil, ictimaiyyətin islah olunmasına və onun düz yolu seçib saflaşmasına diqqət yetirilir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8 − 1 =