ÇİÇƏKLƏNMƏ DÖVRÜ

MÜƏLLİF: Əbdürrəhim Əbazəri

December 19, 2019

Böyük Rəhbərin baxışında

Batil və azğın quruluşlarda hakim sistem istər siyasi, istər insani mərkəzdən uzaq olan hər bir yerin məhrum qalmasına bais olur, hakimiyyətin mərkəzinə daha yaxın olan hər hansı şəxs və ya qurum daha artıq bəhrələnir, uzaq olan isə təbii olaraq məhrum qalır. Əgər güc-bəla ilə özünü birtəhər ayaqda saxlaya bilsə, başqa məsələ. Bu, bütün batil quruluşlarda belədir.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − seventeen =