XANIM İRAN TURABİNİN XATİRƏLƏRİ
Roman , Tövsüyə olunanlar / December 30, 2018

Təcavüzkar düşmənə qarşı mübarizə və müdafiə illərinin silinməz xatirələri o qədər dəyərli və əvəzsizdir ki, gərək hər guşəsinin qəhrəmanını tapıb, bircə-bircə söhbətlərini dinləyək. O dövrün kişi və qadınlarından hər birinin maraqlı və öyüd dolu söz-söhbətləri var. Hansı ki, hər biri o böyük hadisənin bir və ya neçə epizodunu nəql edir. Doğrusu, həcmi mühüm deyil. Əsas məsələ bu xatirələrdəki səmimilik və sədaqətdir ki, onlara könül verməmək olmur…

Salam olsun İbrahimə 2
Roman , Tövsüyə olunanlar / August 1, 2018

“Xarizmatik şəhidlər seçib həyatlarını yazın. Bu yaxınlarda Şəhid İbrahim Hadi haqda bir kitab oxumuşam. Kitabı oxuyub bitirsəm də, hələ kənara qoymamışam”. Ayətullah Xamenei

ŞƏHADƏT AŞİQLƏRİ
Roman , Tövsüyə olunanlar / March 3, 2018

Azərbaycanlı könüllülərdən ibarət Aşura diviziyasının kəşfiyyatçısı Mehdiqulu Rzayinin xatirələri “Necə oldu ki, mənimlə həmyaşıd olan Kərim və Dostəli cəbhəyə gedə bildilər, mənsə qəbul olmadım?! Nə üçün bu yay bitmək bilmir?!” Həmin gecə həyatımın ən isti gecələrindən biri idi. Yox, hava isti deyildi, təsadüfən, səmada bir neçə bulud parçası da var idi, lakin yatağımda çevrilir, nə edəcəyimi bilmirdim. Məni Bəsicin[1] qərargahından əliboş qaytardıqlarına inana bilmirdim. Yəni yenə küçə, məktəb və məscidlə kifayətlənməliyəm, işim yalnız gecələr küçələrdə keşik çəkməkdən və «işıqları söndürün» deməkdən ibarət olacaq?! Gecəni səhərə qədər yata bilmədim, kimsəyə də demədim ki, mən sinif imtahanı kimi Bəsicin imtahanından da kəsildim. [1] Bəsic – hazırlıq, səfərbərlik deməkdir. İİR-da xalq könüllülərindən ibarət təşkilat belə adlanır…

MƏN SAĞAM
Roman , Tövsüyə olunanlar / January 23, 2018

Bu kitabı yazdım ki, deyim: Mən sağam. Sağam ki, ailəmdən bir gündə iki nəfərin şəhid olduğunu və ananın həyat yoldaşı ilə övladının yasını birgə tutduğunu unutmayaq…

ALLAHDAN NUR ALMIŞ İNSAN

Şəhid Burunsi bir neçə gün öncədən Bədr əməliyyatında şəhid olacağını dəfələrlə demişdi. Bəzən çox əminliklə danışır, «bu əməliyyatda şəhid olmasam, müsəlmanlığıma şübhə edin» deyirdi. Hətta bəzi yoldaşlarına şəhid olacağı yeri və zamanı da söyləmişdi. Bir neçə gündən sonra elə də oldu…

İYİRMİ ÜÇ YENİYETMƏ
Roman , Tövsüyə olunanlar / November 9, 2017

Əhməd Yusifzadənin xatirələri Bi zi əsarətdən xilas edən Allaha həmd-səna, Kermanın cənub əhalisinin unutmadığı şəhid qardaşım Musanın və övladlar ından ay r ı düşən, gözl ər i daim y o lda qal an mərhum anamın əziz xat i rəsi , Şəhid Seyid Abbas Səadət in və bu ki tabda adı keçən bütün şəhidlər in ruhuna dər in hörmət l ə Bu ki tabı kö l gəsi al t ında bö y üdüyüm bö y ük qardaşım Həsən Yusifzadəyə və övladlar ım Əli və Fat imə ilə birgə həyat hüzurumu borcl u o l duğum y o ldaşım Vəhidə Sadat Hüseyniyə təqdim edi rəm!…

SƏNDƏN PAYIM
Roman , Tövsüyə olunanlar / November 6, 2017

Bismillahir-rəhmanir-rəhim Azәrbaycanlı şәhid Hacı Sәttar İbrahiminin hәyat yoldaşı Qәdәmxeyir Mәhәmmәdinin xatirәlәri   Qәlәmәalan:….Behnaz Zәrrabizadә Tәrcümәedәn:…Zәhra Hüseynzadә   Şəhid Hacı Səttar İbrahiminin, nəcabətli və dözümlü həyat yoldaşı Qədəmxeyir Məhəmmədinin müqəddəs ruhlarına və onların dəyərli övladlarına təqdim olunur!…

Ön üç yaşında kitab müsabiqəsinin suallarının cavabı
Roman / October 27, 2017

Yaralı döyüşçü nə üçün Mehdiyə var gücü ilə qaçmasını və nəyin bahasına olursa-olsun əsir düşməməsini söylədi?  O şəhidin sözləri yadımdan çıxmırdı: “Səni əsir tutacaqlar… Uşaq olduğun üçün təbliğat məqsədilə səndən sui-istifadə edəcəklər… Sən əsir düşməməlisən!” Əsirlik haqda heç vaxt düşünməmişdim! Özünün tezliklə şəhid olacağını söyləyən Hüseyn Heydəri nədən narahat idi? “Mənim bu yaxında bir uşağım olacaq. Oğlan, yoxsa qız olduğunu bilmirəm. Əgər oğlan olsa, adını Mehdi qoymaq istəyirəm”. Gözləri doldu və dedi: “Özümüzünkülərin əli ilə ölmək istəmirəm. Əgər başıma güllə dəyəcək və şəhid olacağamsa, güllənin arxadan atılmasını istəmirəm”. 3. Mehdinin geri qaçarkən çalada gördüyü xüsusi təyinatlının aqibəti necə oldu?  Bir neçə əsgər bir göz qırpımında silahlarının daraqlarını xüsusi təyinatlının bədəninə boşaltdılar. Bədəni bir dirək kimi bir neçə saniyə yerlə-göy arasında qaldı, sonra isə pəhləvan kimi yerə yıxıldı. Əsir düşən bir vaxtda üstəlik bu səhnəni görmək çox ağır idi. Onu bu şəkildə öldürəcəkləri ağlıma gəlməzdi. O, şəhid olandan sonra tək-tənha qaldım. Atası nəyi öyrənəndən sonra Mehdinin cəbhəyə getməsinə icazə verdi?  Bu baxımdan arxayın olun, Hacı, Mehdi lazımi təlimləri keçib. O, vuruşa və özünü müdafiə edə bilir”. Atam dedi: “Əgər belədirsə və bu az yaşı ilə faydası dəyəcəksə, etirazım yoxdur. Allaha tapşırıram və onun razı olduğuna razıyam!” Əsirliyin ilk günündən etibarən hansı məqsədlə…

GÜLÜSTAN PROSPEKTİ
Roman , Tövsüyə olunanlar / October 20, 2017

Şəhid komandir Əli Çitsazianın həyat yoldaşı Zəhra Pənahinin xatirələri “Bu, gənclik çağında böyük ilahi şəxsiyyətlərin məqamına nail olmuş, həm yerdə, həm də ruhani aləmdə ucalmış bir insanın cihad və ixlas dolu həyat hekayəsidir. Mübarək olsun! Onun qısa həyatının yoldaşı olmuş rəvayətçi də öz məsum hekayəsində sədaqət, səmimiyyət və ixlasını aydın şəkildə göstərmişdir. Bu arada xatırlatmaq lazımdır ki, yazıçının sənətkar qələmi bütün bunları məharətlə və incəliklə təsvir etmişdir. Hər iki xanıma – hekayəçi və yazıçıya afərin!      Seyid Əli Xamenei