ÇƏRƏKƏ

MÜƏLLİF: Seyyid Sadiq Dehsorxi

December 3, 2017

TƏRTİB EDƏN:..HACI FAİQ NƏBİYEV

 

Kitabın adı:…………………………………………..Çərəkə

Tərtib edən:…………………………Hacı Faiq Nəbiyev

Kompüterdə yığdı:…………………….Məşədi Rasim

Çap növbəsi:…………………………………………Birinci

Nəşr edən:…………………………………………Şəhriyar

Tiraj:…………………………………………………………5000

Çap tarixi:………………………………………………..2005

964-5934-44-3

«AlulBeyt» mərkəzi

Bu kitabça cənab Seyyid Sadiq Dehsorxinin rəhbərliyi altında çap olunmuşdur.

Çapa hazırlayan: Hacı Faiq Nəbiyev

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

9 + 8 =