CƏMİYYƏTDƏ KİŞİ-QADIN MÜNASİBƏTLƏRİNİN ŞƏRİ HÖKMLƏRİ

MÜƏLLİF: Seyyid Məhəmməd Məsud Məsumi

October 11, 2018

Əlinizdəki bu kitab şəri hökmlər məcmuəsinə tam başqa bir cəhətdən nəzər yetirir və İslamda qadın və kişi əlaqələrinin hökmünü bəyan edir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five × three =