CƏMİYYƏT VƏ TARİX

MÜƏLLİF: Ustad Şəhid Mütəhhəri

May 15, 2019

Hər hansı bir ideoloji məktəbin cəmiyyət, bəşəriyyət və tarix haqqındakı anlayış və dünyagörüşü, həmin məktəbin ideologiyasının əsasını təşkil edir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 × 5 =