Beytül-əhzan naləsi

MÜƏLLİF: Hacı Davud Sadiqi Təbrizi

November 12, 2019

Ya Hüseyn (ə)

Lütfün olsa ya Hüseyn dərdi-dil ağaz eylərəm

Aşiqanə gəlmişəm dərgahına raz eylərəm Sən mənə nokər desən, mən şahlara naz eylərəm Etibarımsan, şüarımsan, vüqarımsan Hüseyn.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

17 + five =