Fitnə şəraitində vəzifələr
Roman , Tövsüyə olunanlar / March 10, 2022

görün! Mənim ikinci müraciətim siyasi adamlara, namizədlərə, partiya və cinah rəhbərlərinədir. Mən bu ağalara demək istəyirəm ki, bu gün ölkə üçün həssas və tarixi bir gündür. Dünyanın vəziyyətinə baxın. Orta Şərqin vəziyyətinə baxın. Dünyanın iqtisadi vəziyyətinə baxın. Bizim İraq, Əfqanıstan və Pakistan kimi qonşu ölkələrimizin vəziyyətinə baxın. Biz tarixin həssas bir nöqtəsində yerləşmişik. Bizim hamımızın vəzifəmiz budur ki, bu tarixi mərhələdə sayıq, diqqətli və ehtiyatlı olub səhvə yol verməyək. Bu seçki məsələsində xalq həqiqətən öz vəzifəsinə əməl etdi…

Əxlaq və mənəviyyat
Roman , Tövsüyə olunanlar / March 10, 2022

İmanın əlamətləri günah etməmək, Allahdan qorxmaq, Allah bəndələri ilə yaxşı davranmaq, Allah düşmənləri ilə düşmən olmaq, qardaşların kiçik ixtilaflarına asanlıqla göz yummaq, düşmənlərlə isə zərrələri də hesablamaqdır. Möminlərin qarşısında təvazökar olun, özünüzü kiçildin: “Möminlərə qarşı mülayim və təvazökar”. Bu, bir-biri ilə kəllə-kəlləyə gəlməklə uyğun deyil. Bu, məhəbbət, bağış və keçinməklə yaranır.

Eşqin doğuşu
Roman , Tövsüyə olunanlar / March 10, 2022

Qəlblərin, cisimlərin və talelərin qovuşması olanailə qurmaq münasibəti ilə siz əziz övladlarımı səmimiqəlbdəntəbrik edirəm. Tövsiyə edirəm ki, öz həyatyoldaşlarınıza sevgi göstərin, onlara vəfadar olun,özünüzü bir-birinizin taleyinə şərik bilin, müştərəkhəyata düyün düşməsindən ehtiyatlanın, kiçik vəəhəmiyyətsiz düyünlərə göz yumun. Allah sizə xoşbəxtlik,səadət və ruhi yüksəliş əta etsin, ailə həyatınızı sağlam vəsaleh övladlarla isitsin və aydınlaşdırsın! İnşallah.Seyid Əli Xamenei

NƏCİB
Roman , Tövsüyə olunanlar / March 2, 2022

Gözlərimə təzə yuxu getmişdi ki, ratsiyanın avtomat kimi çalan zəngindən diksindim. Gözlərimi çətinliklə aça-aça alaqaranlıq səngərdə əlimi uzadıb dəstəyi götürdüm. Mərkəzdəki növbətçi idi. – Nə olub, Əli? – deyə soruşdum. – Artilleriya taqımının kabeli qırılıb. Uşaqların birini oyat, gedib təmir etsin. – Artilleriya?! Özü də gecənin bu vaxtı?! Qoy sabaha qalsın. Gecənin yarısı artilleriya ilə nə işin var? – Mənim işim yoxdur, üçüncü taqımın komandirinin işi var.

Qazilikdən şəhidliyə
bioqrafiya , Roman , Tövsüyə olunanlar / February 22, 2022

Artıq vaxtı gəlmişdi. Daha nə qədər gözləməli idimki! Məgər on yeddi il azdır?! Bu qədər gözləmişdim,heç nə olmamışdı. Daim qulağım səsdə olmuşdu, ammaheç nə baş verməmişdi. Artıq əlimi əlimin üstünə qoyubgözləmək istəmirdim. Qərarımı vermişdim: çoxdandırbeynimi məşğul etmiş kişinin həyatını yazacaqdım.2000-ci ildə hələ orta məktəbdə oxuyurdum, hərcümə səhər çağı ev-eşiyi təmizləyirdim. Bir dəfətelevizor açıq idi, Qumun yerli kanalında veriliş gedirdi.Qonaq otağına girəndə gözlərim ağ-qara ekrana sataşdı.Kamera bir evin divarlarını göstərirdi. Aşağı enəndə birqadın, sonra da bir kişi göründü. Kişi çarpayıdauzanmışdı; sakitcə gülümsəyir, utancaq halda kamerayabaxırdı. Onu görən kimi beynimdə yüzlərlə sual yanyana düzüldü və bircəsinin də cavabını tapmadım:Adam o şəraitdə necə yaşayır? Gecə-gündüzünü necəbaşa vurur? Ailəsi nə edir? O vəziyyətdə necə rahatgülümsəyə, sakitcə kameraya baxa bilir?..

Eşqin təcəllası
Roman / January 18, 2022

Bu gözəl və ibrətli əlyazmaları oxudum. Bunların hamısı Şəhid Təcəllayinin dərin mənəvi təcəllasıdır. Güclü dindarlıq, şəhadətə səbirsizlik, əməldə cəsarət, tədbirdə dərrakə, idarədə zəka, dünyaya etinasızlıq, bütün diqqəti Allaha və qiyamətə yönəltmək – biz bunların hamısını və daxilindəki günəşin möhtəşəm təcəllasını özü həyatda ikən əyani şəkildə görmüşdük. Bu əlyazmalar, şərhə ehtiyac olmadan, Allaha doğru yol axtaran hər kəsə dəyərli mesajlardır. Kimsə onun böyük qəhrəmanlıq dolu Süsəngird mövzusundakı bir neçə səhifəlik qısa yazısını sənət əsərinə çevirə bilsə, bir insanın ən gözəl bəşəri cilvəsini, iradə və qeyrətini nümayiş etdirmiş olar.

Hacı Qasim… (DINLƏ) MP3

Onu 1982-ci ildən bəri imanlı, cəsur, təvazökar və inqilabçı bir insan kimi tanımışam. Fədakar insan idi. Gecələr ibadətlə məşğul olur, Allahla raz-niyaz edir, tez-tez Quran oxuyurdu. Allaha, əziz Peyğəmbərə (s) və ilahi övliyalara eşq bəsləyirdi. Vilayəti-fəqih sisteminə sadiq idi. Üz-başından bəndəlik, dindarlıq yağırdı. O, insanları çox sevirdi. Xalqa xidmət, məzlum və yoxsullara kömək etməyə fürsət axtarırdı. Səkkizillik müharibədə, ölkənin cənub-şərqində, Əfqanıstan, Livan, Fələstin, Suriya, İraq, Yəmən və Bəhreyndə yalnız Allahı düşünür, məzlumu müdafiə etmək barədə fikirləşirdi. Vücudunda sonsuz həddə ixlas və inanc vardı. İmamımız onun şəhadətindən iki həftə sonra Tehranın cümə namazında buyurdu: “Biz əziz şəhid Hacı Qasim Süleymaniyə bir fərd kimi baxmayaq, bir məktəb kimi baxaq; əziz şəhid komandirimizə bir məktəb, bir yol və öyrədici məktəb gözüylə baxaq”.

Hacı Qasim…
bioqrafiya , Roman , Tövsüyə olunanlar / December 11, 2021

Onu 1982-ci ildən bəri imanlı, cəsur, təvazökar və inqilabçı bir insan kimi tanımışam. Fədakar insan idi. Gecələr ibadətlə məşğul olur, Allahla raz-niyaz edir, tez-tez Quran oxuyurdu. Allaha, əziz Peyğəmbərə (s) və ilahi övliyalara eşq bəsləyirdi. Vilayəti-fəqih sisteminə sadiq idi. Üz-başından bəndəlik, dindarlıq yağırdı. O, insanları çox sevirdi. Xalqa xidmət, məzlum və yoxsullara kömək etməyə fürsət axtarırdı. Səkkizillik müharibədə, ölkənin cənub-şərqində, Əfqanıstan, Livan, Fələstin, Suriya, İraq, Yəmən və Bəhreyndə yalnız Allahı düşünür, məzlumu müdafiə etmək barədə fikirləşirdi. Vücudunda sonsuz həddə ixlas və inanc vardı. İmamımız onun şəhadətindən iki həftə sonra Tehranın cümə namazında buyurdu: “Biz əziz şəhid Hacı Qasim Süleymaniyə bir fərd kimi baxmayaq, bir məktəb kimi baxaq; əziz şəhid komandirimizə bir məktəb, bir yol və öyrədici məktəb gözüylə baxaq”. Hansı məktəb? İslam inqilabının iki imamının baxış üfüqlərində meydana çıxan, böyük və öhdəçi şagirdlər yetişdirən məktəb!