ALLAHLA RAZİ -NİYAZ

January 6, 2021

   “Rəbbiniz buyurdu: Məni çağırın, Mən sizin harayınıza yetişərəm. Mənə ibadət etməyi təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar Cəhənnəmə zəlil olaraq gətiriləcəklər!”[1]


[1] Əl-Mömin surəsi, 60-cı ayə.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three × five =