ALLAHIN ELÇİSİ

MÜƏLLİF: Həbibullah Əhmədi

January 14, 2018

Tarixə baxış və hekayətçilik şirin və cazibəli, eyni halda, xəyallarla baş qatıcıdır. Lakin ötənlərdən götürülən ibrət yol bələdçisi, keçmişlərin təcrübəsi isə bəşəriyyətin qorxulu və sonsuz səfərində bir ehtiyatdır…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 × two =