ƏZƏMƏTLİ NURDAN BİR ŞÜA
Tövsüyə olunanlar / May 4, 2020

Kitab Qum Elm Hövzəsi alimləri və tədqiqatçıları qrupunun zəhmətlərinin səmərəsidir. Əsər İslam İnqilabı Tədqiqat İnstitutunun nəzarəti altında, Cənab Rəhbərin “Böyük Peyğəmbər İli” adlandırdığı il çap edilmişdir…