İSLAM ETİQADININ ƏSASLARI
Tövsüyə olunanlar / March 24, 2018

Bu kitabın əsas məqsədi dini istilahda “üsuliddin” adlandırılan islami əqidə prinsiplərini bəyan etməkdən ibarətdir. Buna görə də hər şeydən əvvəl “din” kəlməsi və onunla əlaqədar olan sair kəlmələri barəsində bir qədər izah verməyi lazım görürük. Çünki məntiq elmində deyildiyi kimi təssəvür yönünə malik olan müqəddimələr (təriflər) hər bir şeydən öncə bəyan olunmalıdır…

İMAMƏT HAQQIN DİLİ İLƏ

Ümumi mənada ”imamət” və “rəhbərlik”, xüsusi mənada isə İslam peyğəmbərinin canişinlik məsələsi tarixdə yüksək əhəmiyyət daşıyan teoloji-təfsiri bəhslərdəndir və heç bir mövzu haqda bu qədər söz açılmamışdır…

TƏŞKİLAT VƏ TƏŞKİLATÇILIQ

Lazımi işlərin idarəsi üçün təşkilat yaratmaq və fərdləri təşkilatlandırmaq zəruridir. Təəssüflər olsun ki, biz hələ də bu işin metodlarına yaxşı yiyələnməmişik. Əgər bu işdə uğur qazanmaq və səmərələrindən bəhrələnmək istəyiriksə, əvvəlcə təşkilat işinin zəruriliyini başa düşməli, sonra bunun şərtləri çərçivəsində hərəkət etməliyik. Bizi təşkilatlanmadan uzaq salan mənfi cəhətlərimizdən biri təkbaşına işə meyilliliyimiz və kollektiv iş bacarığımızın zəifliyidir.

ŞƏHADƏT AŞİQLƏRİ
Roman , Tövsüyə olunanlar / March 3, 2018

Azərbaycanlı könüllülərdən ibarət Aşura diviziyasının kəşfiyyatçısı Mehdiqulu Rzayinin xatirələri “Necə oldu ki, mənimlə həmyaşıd olan Kərim və Dostəli cəbhəyə gedə bildilər, mənsə qəbul olmadım?! Nə üçün bu yay bitmək bilmir?!” Həmin gecə həyatımın ən isti gecələrindən biri idi. Yox, hava isti deyildi, təsadüfən, səmada bir neçə bulud parçası da var idi, lakin yatağımda çevrilir, nə edəcəyimi bilmirdim. Məni Bəsicin[1] qərargahından əliboş qaytardıqlarına inana bilmirdim. Yəni yenə küçə, məktəb və məscidlə kifayətlənməliyəm, işim yalnız gecələr küçələrdə keşik çəkməkdən və «işıqları söndürün» deməkdən ibarət olacaq?! Gecəni səhərə qədər yata bilmədim, kimsəyə də demədim ki, mən sinif imtahanı kimi Bəsicin imtahanından da kəsildim. [1] Bəsic – hazırlıq, səfərbərlik deməkdir. İİR-da xalq könüllülərindən ibarət təşkilat belə adlanır…