On üç yaşında

October 5, 2017

Bismillahir-rәhmanir-rәhim
ON ÜÇ YAŞINDA
İranlı әsir Mehdi Tәhanianın xatirәlәri
Qәlәmә alan: Gülüstan Cәfәrian

“Var gücümlə dayanmadan qaçırdım. Başım üzərindən
güllələr yağırdı. Gah ayaq üstə, gah oturaq halda, gah da
sürünə-sürünə irəliləyirdim. Yerdə o qədər ölü var idi ki,
tapdayıb keçməyə məcbur idim. Bir dəfə ayağa qalxıb
qaçmaq istəyəndə arxadan səs eşitdim: “Mehdi…
Mehdi…”

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 5 =