ƏXLAQİ VƏ PSİXOLOJİ ÇATIŞMAZLIQLARIN ARAŞDIRILMASI

MÜƏLLİF: SEYYİD MÜCTƏBA MUSƏVİ LARİ

December 10, 2018

Bəzən eyni şəraitdə yaşayan ayrı-ayrı fərd və millətlərin arasından bir qrup şəxsin tez bir zamanda inkişaf mərhələlərini, birini digərinin arxasında qoyaraq yüksək tərəqqiyə nail olduğunun şahidi oluruq və bir çox hallarda heyrətlənirik…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × four =