ƏQİDƏ ÜSULLARININ TƏLİMİ

MÜƏLLİF: AYƏTULLAH MİSBAH YƏZDİ

January 29, 2019

Əsaslı əqidə və düşüncələr agahlıq üzündən olub-olmamasına baxmayaraq hər cür dəyər sisteminin əsasını, mütəşəkkil bir ideologiyanın bünövrəsini təşkil edir və insanların rəftar…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eight + eleven =