ƏHLİ-BEYTİN (ƏLEYHİMÜS-SALAM) MATƏMİNDƏ MƏRSİYƏLƏR, ŞEİRLƏR, XÜTBƏLƏR

MÜƏLLİF: TOPLAYAN M. ƏLİZADƏ

May 10, 2020

Bu kitabdakı növhə, mərsiyə mədhiyyələr, habelə, Əhlibeyt (əleyhimüssalam)-ın fəzilətinə dəlalət edən hədislər müxtəlif kitablardantəqribən iyirmiyə yaxın məşhur rövzəxanların lent yazılarından seçilmişdir. Bunları yazmaqda məqsədimiz Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi alihi səlləm) Əhlibeytinə qarşı rəva görülən zülmlərin, kinələrin tanıtdırılmasında xalqımıza azacıq da olsa, agahlıq verməkdir.

Wrap Up

Pros

Cons

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + three =