ƏBƏDİ SƏADƏT YOLU

MÜƏLLİF: RUHULLAH MUSƏVİ XOMEYNİ

May 16, 2020

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə.

İslam tarixini səhifələyərkən bir sıra şəxsiyyətlərlə rastlaşırıq ki, onlar tarixin gedişini dəyişdirmiş və onda dərin iz qoymuşlar. O dahi şəxsiyyətlərdən biri də öz əsrimizdə yaşamış, imam Xomeynidir.

Wrap Up

Pros

Cons

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

18 − 4 =