ƏBƏDİ ÖYÜD

MÜƏLLİF: USTAD MİSBAH YƏZDİ

February 12, 2019

Bu, ölümə yaxın, zamanın qələbəsini etiraf etmiş bir atanın öyüdüdür; həyat ondan üz döndərmiş, o, rüzgara təslim olmuş, ölülər məskənində sakin olmuşdur…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fourteen + 16 =