RƏBBİN DƏRGAHINDA
Tövsüyə olunanlar / October 19, 2018

“Bəndələrim səndən Mənim yaxınlığım və uzaqlığım barədə soruşduqda bilsinlər ki, Mən onlara yaxınam. Hər kim Məni çağırarsa onun duasını qəbul edərəm…

MƏRSİYƏLƏR
On dörd məsum , Tövsüyə olunanlar / October 16, 2018

Əbbasın (ə) anası Ümmül-bəninin zəban halı Çox ağladım ahü-zardan yoruldum, Bu həyati təlx bardan yoruldum, Hamı gəldi mənim balam gəlmədi, Bu qapıda intizardan yoruldum.   Ürəyimin gedən dayağı, ey vay, Dama düşən şikar sayağı, ey vay, At üstündən yerə qolsuz düşəndə, Üzəngidə qalan ayağı, ey vay.

NAMAZIN HİKMƏT VƏ SİRLƏRİ
Tövsüyə olunanlar / October 14, 2018

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin. Vəssəlatu vəssəlamu əla səyyidinə Muhəmmədin və alihi əcməin. Qarşınızdakı kitab böyük alim, yüksək məqamlı fəqih, mərhum Ayətullah hacı şeyx Əhməd Ehtimamın əsərlərindəndir. Bu qiymətli əsər faydalı olmaqla yanaşı insan ruhuna səfa verir, onun düşüncə və qəlbini qüvvətləndirir…