VƏHHABİ ƏQİDƏSİNƏ ƏQLİ BİR BAXIŞ
Tövsüyə olunanlar / August 26, 2018

Әqidә еlmә әsаslаnır. Оnun еlmi әsаslаrı insаn bеyninә yеr еtdikdә, о dа rеаllаşır. Әks tәqdirdә, оnu mәcburi şәkildә qәbul еtdirmәk оlmаz. İnsаn düşüncәsi fаktlаrа, аrqumеntlәrә әsаslаnır…

QURANLA DƏRMAN

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə . Əziz oxucu bu kitab vasitəsi ilə sizinlə əlaqə yaratdığıma görə xoşbəxtəm. İndi isə sizin dərdlərinizi (xəstəliklərinizi) bütün dərdlərin dərmanı olan Quranla müalicə edib, onun qarşısında sizin reaksiyanızı görüb eşitmək istəyirəm. Cavanlığın ilk anlarında bu müqqəddəs kitabın (Quranın) güclü təsirini hiss etdiyim halda, səni onda olan sirrlərdən agah etməməyimə heyfim gəlir. Cavanlıqda Quranla bir müddət ünsiyyət tapmışdım, Lakin onun surələrini savab üçün oxuyardım, nəhayət bir hədis mənim yadıma düşdü ki, (əl-quranu dəvaun) Yəni Quran dərdlərə dərmandır. Məhz elə buna xatir, Quranı dərdlərimin dərmanı üçün oxumağa başladım, və onun gözəl nəticələrini müşahidə etdim…

Salam olsun İbrahimə 2
Roman , Tövsüyə olunanlar / August 1, 2018

“Xarizmatik şəhidlər seçib həyatlarını yazın. Bu yaxınlarda Şəhid İbrahim Hadi haqda bir kitab oxumuşam. Kitabı oxuyub bitirsəm də, hələ kənara qoymamışam”. Ayətullah Xamenei