ALLAHIN ELÇİSİ

Tarixə baxış və hekayətçilik şirin və cazibəli, eyni halda, xəyallarla baş qatıcıdır. Lakin ötənlərdən götürülən ibrət yol bələdçisi, keçmişlərin təcrübəsi isə bəşəriyyətin qorxulu və sonsuz səfərində bir ehtiyatdır…

AZADLIQ

İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri həzrət Ayətullah Xameneinin nəzərindən   Mövzunun aydınlaşması üçün “azadlıq” sözünün mənası və İslamın bu barədə görüşü haqda danışmaq zərurəti yaranır. Ümid edirəm söhbətlərin məcmusu ictimaiyyətin məlumatlandırılması, habelə bizim kimi məsul şəxslərin əməl etməsi üçün faydalı olacaq…   Kitаbın аdı:…………………………………….Azadlıq Tərtib edən:………………………Doktor Mənuçöhr Tərcümə еdən:……………………….İbrahim Mirzə Nəşr еdən:……………………………..”Üfüqe-fərda” Çаp tаriхi:…………………………………………..2012 Çаp növbəsi:…………………………………….Birinci Tirаj:………………………………………………….3000