ƏBƏDİ ÖYÜD 2
Tövsüyə olunanlar / Aprel 26, 2019

Bəziləri müəyyən səbəblərdən sui-zənnə düçar olur, bədbinlik onlarda xasiyyətə çevrilir, kimsəyə etimad göstərmirlər. Bəzən isə insanda qeyri-təbii hallar baş verir…