İSLAM MAARİFİ
Tövsüyə olunanlar / Aprel 14, 2019

Varlıq aləmini cana gətirən,                                               Dillərdə hikmətli sözlər bitirən, Əyridən  insanı  düzə  götürən,                                                  Əzim, Qadir, Əzəl Haqqın adıyla….