VİLAYƏT GÜNƏŞİ

MÜƏLLİF: AYƏTULLAH CƏFƏR SÜBHANİ

May 21, 2020

Şübhəsiz, Əhli-Beyt (ə) məktəbinin nəfis inci xəzinələrindən olan və ardıcıllarının vasitəsilə qorunub saxlanılan mədəni-maarif mirası islami maarifin müxtəlif yönlərində olan hərtərəfli bir məktəbdir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eight + 19 =