QURANLA DƏRMAN

MÜƏLLİF: Məhəmməd Rza Kərimi Bəxtiyari

August 12, 2018

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə .

Əziz oxucu bu kitab vasitəsi ilə sizinlə əlaqə yaratdığıma görə xoşbəxtəm. İndi isə sizin dərdlərinizi (xəstəliklərinizi) bütün dərdlərin dərmanı olan Quranla müalicə edib, onun qarşısında sizin reaksiyanızı görüb eşitmək istəyirəm. Cavanlığın ilk anlarında bu müqqəddəs kitabın (Quranın) güclü təsirini hiss etdiyim halda, səni onda olan sirrlərdən agah etməməyimə heyfim gəlir. Cavanlıqda Quranla bir müddət ünsiyyət tapmışdım, Lakin onun surələrini savab üçün oxuyardım, nəhayət bir hədis mənim yadıma düşdü ki, (əl-quranu dəvaun) Yəni Quran dərdlərə dərmandır. Məhz elə buna xatir, Quranı dərdlərimin dərmanı üçün oxumağa başladım, və onun gözəl nəticələrini müşahidə etdim…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 + 18 =