Mənim tanıdığım Hacı Qasim

MÜƏLLİF: Səid Əllamian

November 18, 2021

Telefonun zənginə diksinib saata baxdım: 04:30 dəqiqə idi. Sübh azanına bir saatdan çox qalırdı. O saatda gələn zəng qorxuducudur. Həyəcanla cavab verdim…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 13 =