AZADLIQ (DİNLƏ) MP3

MÜƏLLİF: Ayətullah Seyid Əli Hüseyni Xamenei

April 28, 2021

İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri həzrət Ayətullah
Xameneinin nəzərindən

Mövzunun aydınlaşması üçün “azadlıq” sözünün mənası və
İslamın bu barədə görüşü haqda danışmaq zərurəti yaranır.
Ümid edirəm söhbətlərin məcmusu ictimaiyyətin
məlumatlandırılması, habelə bizim kimi məsul şəxslərin əməl
etməsi üçün faydalı olacaq…

Kitаbın аdı:…………………………………….Azadlıq
Tərtib edən:………………………Doktor Mənuçöhr
Tərcümə еdən:……………………….İbrahim Mirzə
Nəşr еdən:……………………………..”Üfüqe-fərda”
Çаp tаriхi:…………………………………………..2012
Çаp növbəsi:…………………………………….Birinci
Tirаj:………………………………………………….3000

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 11 =