İMAMIN AZYAŞLI ƏSGƏRİ

MÜƏLLİF: Fatimə Dustkami

July 18, 2020

Bu sәbirli, ayıqsayıq vә şücaәtli yeniyetmәnin әsirlik düşәrgәsindә keçirdiyi illәr müqәddәs müdafiәnin çox tәәccüblü sәhnәlәrindәndir. 13-14 yaşlı bir oğlan ilk növbәdә müharibә meydanına varid olur, daha sonra mübarizәni Bәәs rejiminin yırtıcı mәmurlarının qarşısında özünәmәxsus ruhiyyә vә rәftarla sınaqdan keçirir vә hәr iki imtahandan qalib vә başıuca çıxır. Onun mәzlumluğu bizlәri yandırıb yaxsa da, sәbr vә iradәsi ürәyimizi dağa döndәrir. Bu özü dә İslam İnqilabının böyük möcüzәlәrindәn bir nümunәdir. Bu kitabda Bәәs mәmurlarının alçaqlıq vә xәbisliyi digәr kitabdakılardan daha aşkar vә qabarıq göstәrilmişdir. Hәr halda bu, İslam İnqilabı vә müqәddәs müdafiәnin dәyәrli sәnәdlәrindәn biri hesab olunur vә gәrәk lazımınca dәyәrlәndirilsin. Yaxşı olardı ki, dünyanın zahiri gözәlliklәrinә mәğlub olanlar tam sәmimiyyәt vә diqqәtlә yazılmış belә әsәrlәrә nәzәr salsınlar. Ola bilәr ki, Allahın rәhmәti onların da halına şamil olsun.

Seyyid Əli Xamenei2017-07-03

11 Comments

 • rafiq July 20, 2020 at 4:59 am

  salam bu kitabi yükləmək olmur?

  • ramiz November 4, 2020 at 8:02 pm

   Salam tezliklə bu kitab sayta yerləşdiriləcək.

 • - July 20, 2020 at 1:10 pm

  Salam Aleykum. “Imamın azyaşlı əsgəri” kitabını yükləmək və ya oxumaq üçün düymə yoxdur. Digər kitabları yükləmək üçün adın aşağısında PDF yazılırdı. Zəhmət olmazsa düzəliş edin yükləyib oxuya bilək. Hər şey üçün Təşəkkürlər.

  • ramiz November 4, 2020 at 8:02 pm

   Salam tezliklə bu kitab sayta yerləşdiriləcək. Diqqətnizə görə təşəkkür edirik.

 • rafiq July 22, 2020 at 5:22 pm

  salam bu kitabi yükləmək olmur

  • ramiz November 4, 2020 at 8:00 pm

   Salam tezliklə bu kitab sayta yerləşdiriləcək.

 • Ceyhun August 1, 2020 at 7:42 pm

  Kocurmek olmur

  • ramiz November 4, 2020 at 7:51 pm

   Salam inşaAllah bu yaxında bu kitabı kitabxanadan yükləyə biləcəksiniz. Diqqətnizə görə sizə təşəkkür edirik.

 • ziaossalehin August 1, 2020 at 10:00 pm

  Salam qardaş
  bu kitabı hardan yükləyək?

  • ramiz November 4, 2020 at 7:50 pm

   Salam inşaAllah bu yaxında bu kitabı kitabxanadan yükləyə biləcəksiniz. Diqqətnizə görə sizə təşəkkür edirik.

 • Afaq August 3, 2020 at 6:14 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =