ƏHLİ-BEYTİN MƏQAMI

MÜƏLLİF: SEYYİD ƏLİƏKBƏR OCAQNEJAD

May 11, 2020

İnsan öz varlığı, yaşadığı ətraf aləm, kainat, bu kainata hakim olan nizam-intizam və ümumilikdə ən kiçiyindən tutmuş ən böüyüynə qədər həyat üçün zəruri olan bütün vasitələrə görə özünü Allaha borclu hesab edərək ona şükr edir…

Wrap Up

Pros

Cons

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =