İslamda ədəb qaydaları 1

MÜƏLLİF: Tədqiqat qrupu

November 11, 2019

İslamı digər din və məktəblərdən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də onun ictimai din olmasıdır. Burada təkcə ayrı-ayrı fərdlərin deyil, ictimaiyyətin islah olunmasına və onun düz yolu seçib saflaşmasına diqqət yetirilir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − one =