NUR TƏFSİRİ 9

MÜƏLLİF: MÖHSÜN QƏRAƏTİ

July 5, 2019

. Qum elmi hövzəsində ümumi (səth) mərhələni bitirdikdən sonra bir qədər də “Dərsi-xaric” oxuyub, Quranla daha dərindən tanış olmaq fikrinə düşdüm. Bəzi dostlarla birlikdə bu istiqamətdə fəaliyyətə başladıq…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − four =