MƏSUM İMAMLARIN HƏYATINA BİR BAXIŞ

MÜƏLLİF: USTAD ŞƏHİD MÜRTƏZA MÜTƏHHƏRİ

March 1, 2019

İnsan qəribə bir məxluqdur; o, öz şəxsiyyətində bütün müsbət keyfiyyətləri toplamağı bacaran və eləcə də hər bir mənfi xüsusiyyətlə öz dəyərini itirməyə qadir olan bir varlıqdır…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 1 =