CAMAAT NAMAZININ FƏZİLƏT VƏ SAVABI

MÜƏLLİF: ABBAS ƏZİZİ

July 13, 2018

CAMAAT NAMAZI İLAHİ KƏLAMDA

  1. Allahın camaat namazına diqqəti; “Namaz qılın, Zəkat verin, ruku edənlərlə birlikdə ruku edin (namazı camaatla qılın)”…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − eleven =