DİNLƏRLƏ TANIŞLIQ (2)

May 17, 2018

Peyğəmbər (s) və onun məsum Әhli-beyti (ə) Quranın elmi əsaslarını yaşadaraq cəmiyyətdə müqəddəs islam dininin inqilabi və parlaq mədəni təməlinin əsasını qoymuşlar. Yaşadıqları cəmiyyətdə şəriət qanunlarının əməli olaraq öz yerini tapması üçün islam maarifini geniş surətdə təbliğ etmiş və insanların təlim-tərbiyəsində əllərindən gələni əsirgəməmişlər…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + six =