İCTİMAİ-SİYASİ MÜTALİӘLӘRİN ӘSASLARI (2)

MÜƏLLİF: DOKTOR MӘHӘMMӘD RZA HAFİZİNİYA

May 9, 2018

Islamın əziz peyğəmbəri və məsum imamlar (Allahın salamı olsun onlara) Quranın elmi əsaslarını yaşatmaqla, cəmiyyətdə müqəddəs Islam dininin mədəni inqilabının bünövrəsini qoymuş və bu yolda təlim-tərbiyəyə xüsusi yer verərək, üzərlərinə ağır yük götürməyə qadir olan şəxslərə hər bir lazımi köməklik göstərmişlər…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 5 =