ƏBƏDİ ÖYÜD 2

MÜƏLLİF: Ustad Misbah Yəzdi

April 26, 2019

Bəziləri müəyyən səbəblərdən sui-zənnə düçar olur, bədbinlik onlarda xasiyyətə çevrilir, kimsəyə etimad göstərmirlər. Bəzən isə insanda qeyri-təbii hallar baş verir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12 − six =