Beytül-əhzan naləsi

MÜƏLLİF: Hacı Davud Sadiqi Təbrizi

Noyabr 12, 2019

Ya Hüseyn (ə)

Lütfün olsa ya Hüseyn dərdi-dil ağaz eylərəm

Aşiqanə gəlmişəm dərgahına raz eylərəm Sən mənə nokər desən, mən şahlara naz eylərəm Etibarımsan, şüarımsan, vüqarımsan Hüseyn.

Şərh yazılmayıb

Şərh yaz

Sizin elektron adresiniz nümayiş etdirilməyəcək * işarəsi ilə qeyd olunmuş yerləri doldurun